Mougly

Mougly, adopté en juin 2022

Echo

Echo adopté en juin 2022  

Sully

Sully adopté en mai 2022      

Ego

Ego adopté en mai 2022

Mona

Mona, adoptée en avril 2022

Taissy

Taissy adoptée en mai 2022    

Wolfy

Wolfy adopté en mai 2022    

Miki

Miki adopté en mai 2022  

Diego

Diego adopté en mai 2022