Meiko

Meiko adopté en mars  2022

Oréo

Oréo adopté en Octobre 2021

Rider

Rider adopté en mars 2022  

Lucky

Lucky, adopté en mars 2022  

Nikita

Nikita, adoptée en février 2022  

Lara

Lara, adoptée en février 2022    

Nina

Nina adoptée en février 2022    

Balika

Balika, adoptée en février 2022    

Milou

Milou adopté en février 2022

Foster

Foster adopté en février 2022